Saturday, January 16, 2016

Because I'm Stupid~

Tôi nhớ người, da diết~

Người mệt lắm phải không, hãy mạnh mẽ lên nhé, tôi cũng sẽ mạnh mẽ~

16.01.2016Cre: bosuhjvn@yt