Tuesday, November 20, 2012

[20.11.2012][Vote] Vote cho Kim Hyun Joong giải 20th Korean Culture and Entertainment Awards – Hallyu Star Award Nominee.

Vào trang: http://awards.emn.kr/news/register.php

Sau đó làm theo hình nhé^^

Bước 1:
B­ước 2:


Bước 3:
Bước 4: 
Bước 5: 
Bước 6:
Sau khi đã có ID rồi, lần vote kế tiếp đăng nhập như sau:

Vào trang: http://awards.emn.kr/news/login.php?url=%2Fnews%2Fregister.php


Note: Một IP chỉ vote được một ID và chỉ vote một lần/ngày, mọi người có thể vote thêm bằng cách tạo ID trên lap/máy bàn/máy công ty, fighting!^^

No comments:

Post a Comment